help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juni 1989 tot vaststelling van de datum voor de indiening van de omwisselingsaanvragen van personeelsleden eendeels van de Gemeenschappelijke en Gewestelijke Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1989
Pagina:10554
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking