help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 14. April 1989 zur Abänderung des Ministerialerlasses vom 27. März 1979 zur Festlegung der finanziellen Beteiligung des Staates an der durch den Königlichen Erlass vom 4. Oktober 1976 über die Ständige Weiterbildung im Mittelstand der Deutschsprachigen Gemeinschaft geregelten Ständigen Weiterbildung

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 14 april 1989 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1979 tot vaststelling van de financiële participatie van de Staat aan de door het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand van de Duitstalige Gemeenschap permanente vorming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/1990
Pagina:4395
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989