help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 13 maart 1989 betreffende het nummer 15 van de algemene onderrichtingen van 19 maart 1981 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, de vaststelling van de verblijfsveranderingen en de afgifte van de identiteitskaarten en -stukken (BS 2 april 1981), gewijzigd door de omzendbrieven van 4 oktober 1982 (BS 8 oktober 1982), 10 december 1986 (BS 23 december 1986) en 17 juni 1987 (BS 2 juli 1987) - Vermelding van de vreemde ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen in de bevolkingsregisters (nr. 15, 3°, van bedoelde onderrichtingen)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1989
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1989
Pagina:7135
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld