help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 maart 1996 tot wijziging van koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/06/1996
Pagina:16053
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1995


Periode van geldigheid van 01/06/1995 tot 01/02/1998