help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 april 1991 tot aanvulling van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van stedenbouw wat de thermische isolatie en ventilatievoorzieningen van gebouwen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1991
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/1991
Pagina:12766
Advies van de Raad van State 20366
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/06/1991 tot 25/03/1997
Opmerkingen Zie decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, art. 59, 67 en 69, opgeheven bij DVO 18/05/1999, art. 171