help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18 december 1991]
Decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1991
Aard van de akte: Gecoördineerde decreten van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1992
Pagina:18335
Advies van de Raad van State 21010
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven vanaf 01/01/2010 behalve artikel 18 en de bepalingen met betrekking tot de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening

Periode van geldigheid van 30/08/1992 tot 31/12/2012
Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 18/12/1991