help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 1991 houdende vaststelling van de bijzondere voorwaarden waaronder de betrekkingen van bedrijfadviseurs en pedagogische adviseurs te begeven zijn in het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 03/07/1991
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/07/1991
Page:15961
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

TT