help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 1991 houdende toekenning van voorlopige toelagen voor de werkingsuitgaven van het eerste semester 1991 aan het Studiecentrum voor Kernenergie of aan zijn rechtsopvolger, VITO


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1991
Pagina:10393
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 30/06/1991