help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 april 2024 over de onderlinge afstemming van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, het Instrumentendecreet van 26 mei 2023 en het decreet van 26 mei 2023 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2024
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/2024
Editie:1
Pagina:63302
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 7 en 8: 01/01/2024 (art. 16)
Art. 12 en 13: 15/04/2024 (art. 17)

Periode van geldigheid van 01/01/2024 tot ...