help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1978, waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en - leningen wordt uitgebreid tot leerlingen en studenten die in het buitenland onderwijs volgen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/12/1990
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/01/1991
Page:1997
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet School- en academiejaar 1990-91