help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 13 oktober 2023 tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/2023
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/2023
Pagina:117929
Advies van de Raad van State 73447
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking (art. 10, inleidende zin)

Art. 20 tot 29 (hoofdstuk III): 16/03/2024 (art. 40, 1°: "op dezelfde datum als het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van dit hoofdstuk"; cfr. BBHR 22/02/2024, art. 14)
Art. 32, § 1, a): "op een door de Regering te bepalen datum" (art. 40, 2°)

Overgangsbepalingen: art. 38

Periode van geldigheid van 24/12/2023 tot ...