help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk (PSC 102.09)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2012
Pagina:77087
Advies van de Raad van State 51984
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 5

Periode van geldigheid van 04/12/2012 tot ...
Opmerkingen 1) Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) Art. 4: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.