help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 september 2023 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/2023
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2023
Pagina:79190
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 74362 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 74362
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2023 (art. 4)

Periode van geldigheid van 01/09/2023 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de adviesaanvraag werd van de rol afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en niet, overeenkomstig artikel 84, § 5, zoals ten onrechte vermeld in de aanhef.