help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 1990 tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 oktober 1956 tot regeling van de toelagen aan de kandidaten voor de titel van geaggregeerde voor het hoger onderwijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 november 1957, het koninklijk besluit van 11 augustus 1960 en het koninklijk besluit van 2 augustus 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/1990
Pagina:22129
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1990

Periode van geldigheid van 01/06/1990 tot ...