help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 20/12/2013
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/01/2014
Edition:2
Page:8791
Avis du Conseil d'Etat 54198
Entrée en vigueur / Effet 01/03/2014 (art. 14: "op dezelfde datum als het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport")

Artikel 11: 01/04/2022 (oorspronkelijk "op de door minister vast te stellen datum", maar nadien achtereenvolgens vastgesteld op 01/09/2021 en 01/04/2022 (BVR 20/12/2013, art. 14, zoals gewijzigd bij BVR 30/10/2020, art. 42, deze laatste wijzigingsbepaling werd zelf gewijzigd bij BVR 24/08/2021)

Période de vigueur du 01/03/2014 au ...