help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 juli 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/07/2023
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/2023
Pagina:61125
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73678 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73678
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 24

Periode van geldigheid van 03/08/2023 tot ...