help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 december 2017 houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2016 houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte:
Aard van de akte:
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: