help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NEUER TITEL
[Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 2. März 2023 zur Organisation des Dienstes mit getrennter Geschäftsführung "Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft"]

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 2. März 2023 zur Einrichtung des Dienstes "Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft"

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 2 maart 2023 houdende organisatie van de dienst met afzonderlijk beheer "Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap"]

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 2 maart 2023 tot oprichting van de dienst genaamd "Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/2023
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/2023
Editie:1
Pagina:46002
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/2023 (art. 4)

Periode van geldigheid van 31/12/2023 tot ...
Opmerkingen Duits opschrift: de openende aanhalingstekens werden weggelaten in de bekendgemaakte tekst, maar zijn toegevoegd om aan te geven wat er in het bepalend gedeelte staat.