help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gecoordineerde Wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1978
Aard van de akte: Gecoördineerde wetten
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/09/1978
Pagina:10709
  • 15/12/1978 (Rechtzetting)
  • 14/10/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 13044
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Confirmé par / Bekrachtigd bij
L W 22/12/1989 (MB BS 29/12/1989)

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 12/07/1978