help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 2023 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/2023
Pagina:40631
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72947 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 72947
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 01/01/2024 (art. 12, 2°)
Art. 2, 1°: 01/07/2023 (datum vermeld in art. 12, inleidende zin en in art. 2, 1° zelf)
Art. 2, 2°: 01/01/2024 (datum afgeleid uit deze bepaling)
Art. 3, 1°: 01/07/2023 (datum vermeld in art. 12, inleidende zin en in art. 3, 1° zelf)
Art. 3, 2°: 01/01/2024 (datum afgeleid uit deze bepaling)
Art. 4, 1°: 01/07/2023 (datum vermeld in art. 12, inleidende zin en in art. 4, 1° zelf)
Art. 4, 2°: 01/01/2024 (datum afgeleid uit deze bepaling)
Art. 5, 1°: 01/07/2023 (datum vermeld in art. 12, inleidende zin en in art. 5, 1° zelf)
Art. 5, 2°: 01/01/2024 (datum afgeleid uit deze bepaling)
Art. 6: 1) inwerkingtreding: 01/01/2024 (art. 12, 2°); 2) temporeel toepassingsgebied: a) wat betreft de wijziging door art. 6, § 1, eerste lid, zie art. 6, § 1, tweede lid: "De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op de pensioenen en de overgangsuitkeringen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2024 ingaan."; b) wat betreft de wijziging door art. 6, § 2, zie diezelfde bepaling: "met ingang van 1 januari 2024 voor de pensionen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2024 ingaan".
Art. 7: 01/07/2023 (art. 12, inleidende zin)
Art. 8, eerste lid, 1°: 01/05/2023 (art. 12, 1°)
Art. 8, eerste lid, 2°: 01/05/2024 (art. 12, 3°)
Art. 8, tweede lid, 1°: 01/05/2023 (art. 12, 1°)
Art. 8, tweede lid, 2°: 01/05/2024 (art. 12, 3°)
Art. 9, 1°: 01/07/2023 (datum vermeld in art. 12, inleidende zin en in art. 9, 1° zelf)
Art. 9, 2°: 01/01/2024 (datum afgeleid uit deze bepaling)
Art. 10: 01/07/2023 (art. 12, inleidende zin)


Periode van geldigheid van 01/05/2023 tot ...
Opmerkingen Art. 7 en 11: autonome bepalingen