help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 256212 van 4 april 2023

"De omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2021 'betreffende het telewerk uitgevoerd in het buitenland' wordt vernietigd." (vertaling door het coördinatiebureau)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2023
Nummer: 256212
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 22/07/2021

Periode van geldigheid van 22/07/2021 tot ...
Opmerkingen Dit arrest op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=256212.pdf