help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 maart 2023 tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 december 2022 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/2023
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/2023
Pagina:34762
Advies van de Raad van State 72146
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/04/2023 tot ...
Opmerkingen Bedoelde aangelegenheden: zie art. 1: "Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid."

Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 19/12/2022