help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 februari 1995 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1992 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van de eerste graad, de tweede graad, het derde leerjaar in de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs in de vorm van een vervolmakingsjaar, de derde graad, het derde leerjaar in de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs dat voorbereid op het hoger onderwijs, en het derde leerjaar in de derde graad van het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs, in de vorm van een specialisatiejaar van het voltijds secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1995
Pagina:23354
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1995

Periode van geldigheid van 01/09/1995 tot 01/09/1998