help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 september 2022 betreffende Belgische lijnvissersvaartuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/2022
Pagina:89025
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 71721 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 71721
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 14)

Art. 8, §§2 en 3: 02/12/2024 (art. 14: "twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit")

Periode van geldigheid van 02/12/2022 tot ...