help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 22 december 1995 houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1995
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/1996
Pagina:6057
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot 31/12/1996