help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2016
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/2016
Pagina:59670
Advies van de Raad van State 58697
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 01/01/2017, met uitzondering van artikelen 31 en 87 die uitwerking hebben met ingang van 01/09/2016 en van artikel 88 dat uitwerking heeft met ingang van 01/09/2016 voor wat betreft het basisondersteuningsbudget (BVR 14/10/2016).

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie “Alle” in de analyse.


Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot 31/12/2018