help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1994
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1994
Pagina:32616
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking
Art. 2: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 30/11/1994

Periode van geldigheid van 30/11/1994 tot ...