help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 24 maart 2022 tot wijziging van de bijlagen bij de besluiten van de Vlaamse Regering over het in de handel brengen van zaaizaad van landbouw- en groentegewassen, wat het gebruik van biochemische en moleculaire technieken betreft


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/03/2022
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/05/2022
Edition:1
Page:41242
Avis du Conseil d'Etat 70961
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2022 (art. 7)

Période de vigueur du 01/09/2022 au ...