help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juni 2019 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2019
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/2019
Pagina:68634
Advies van de Raad van State 65741
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2019 (art. 12: "op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/08/2019 tot ...