help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2021
Pagina:125407
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: begrotingsjaar 2022: 01/01/2022 - 31/12/2022

TT


Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot 31/12/2022
Opmerkingen Analyse: de wijzigingen in de bijlagen bij deze wet worden niet opgenomen. Zo worden de aanpassing "overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij (de W 16/02/2022) gevoegde departementale tabellen" en de aanpassing van de begroting van de Regie der Gebouwen in respectievelijk de artikelen 2 en 5 van voornoemde wet niet opgenomen als wijzigingslinken.