help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in artikel 15, § 2, en artikel 17, § 3, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen binnen de sub-hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater volgens de de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1995
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1995
Editie:5
Pagina:36431
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996