help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 augustus 2021 tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen bevoegd is voor de erkenning van een in Belgie gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in Belgie gevestigde of opgerichte tussenpersoon


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/2021
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2021
Editie:1
Pagina:92904
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 69713 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 69713
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 2)

Periode van geldigheid van 31/08/2021 tot ...