help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen en de energielening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/07/2021
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/2021
Editie:1
Pagina:90460
Advies van de Raad van State 69438
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 14: 23/08/2021 (art. 21, eerste lid: dag van bekendmaking)
Art. 19: te bepalen door de minister en "niet eerder (...) dan de datum waarop een protocol wordt afgesloten tussen het VEKA en de kredietgevers, vermeld in artikel I.9, 34°, van het WER". (art. 21, tweede lid); Uitgevoerd: 01/10/2021 (MBVO 22/09/2021, BS 29/09/2021)

Overgangsbepalingen: art. 20

Opgelet: de inwerkingtreding van art. 19 BVR 16/07/2021 heeft tot gevolg dat art. 34, 1° DVO 30/10/2020 eveneens in werking treedt.

Periode van geldigheid van 23/08/2021 tot ...