help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 december 1976 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1970 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de buitendiensten van de sectie Veiligheid van de Staat van het Bestuur van de Openbare Veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1977
Pagina:3069
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975