help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2021
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/08/2021
Pagina:83100
Advies van de Raad van State 69433
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1, 1°, 4°, 7° en 8°: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid); Gedeeltelijk uitgevoerd: - art. 1, 7° en 8°: 01/01/2022 (MBVO 22/12/2021, BS 31/12/2021)
Art. 3 tot 8: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid)
Art. 9, 1° en 14, 3°: 01/01/2022 (art. 27, derde lid)
Art. 17, 1°: 01/01/2023 (MBVO 18/07/2022, BS 27/07/2022) te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid)
Art. 17, 2°: 01/01/2022 (art. 27, derde lid)
Art. 19 en 20: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid)
Art. 21: 01/01/2022 (art. 27, derde lid)
Art. 22 tot 24 en 26: te bepalen door de minister (art. 27, eerste lid)

Temporeel toepassingsgebied:
Art. 2 (dat art. 7.15.2, § 3/1 BVR 19/11/2010 invoegt) is voor het eerst van toepassing op aanvragen voor hoofdkredieten vanaf 01/09/2021 (art. 27, tweede lid)
Art. 21 (in zoverre het art. 9.3.1 BVR 19/11/2010 invoegt) is voor het eerst van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 01/01/2022 (art. 27, vierde lid)

Periode van geldigheid van 20/08/2021 tot ...