help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 3 juni 2021 houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2021
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2021
Pagina:62049
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2021 (art. 3: "uitwerking met ingang van de datum waarop de gemotiveerde begrotingsberaadslaging nr. 1 werd genomen door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie")

Periode van geldigheid van 01/04/2021 tot ...