help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 28 januari 2021 tot wijziging van artikel 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van Bijzondere Exportsteun en Starterspakketten Internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 28/01/2021
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 08/02/2021
Page:10421
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/02/2021 (art. 3)

Période de vigueur du 01/02/2021 au ...