help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 200 frank ter gelegenheid van het jaar 2000


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/2000
Pagina:9986
Advies van de Raad van State 29889
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 2)

Periode van geldigheid van 30/03/2000 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: vermelding van de dringende noodzakelijkheid in de aanhef. Advies 29889 bestaat echter wel en wordt daarom in de databank vermeld.