help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende maatregelen ter uitvoering van het project "Geïntegreerde opvang van kinderen van zigeuners of woonwagenbewoners" in het basisonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/1995
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1995
Pagina:19956
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1995

Periode van geldigheid van 01/09/1995 tot 31/08/2012