help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 16 juni 2017 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/2017
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/2017
Pagina:70088
Advies van de Raad van State 60914
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 12: 01/07/2017

Temporeel toepassingsgebied: "de bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op de belastbare tijdperken die starten vanaf 1 juli 2017".Periode van geldigheid van 01/07/2017 tot ...