help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 maart 1955 waarbij het prioriteitsrecht, ingesteld bij de wet van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, niet toepasselijk verklaard wordt op de functies uitgeoefend door de personeelsleden behorend tot de kanselarij-carrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1955
Pagina:1983
Advies van de Raad van State 4589