help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 augustus 2020 tot uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/2020
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2020
Pagina:66418
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64976 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64976
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/09/2020 tot ...
Opmerkingen Art. 10: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akte niet in de databank werd opgenomen.