help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/2020
Pagina:1513
Advies van de Raad van State 66684
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2020 (art. 8)

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is "voor de eerste keer van toepassing op het vakantiejaar 2020, vakantiedienst-jaar 2019" (art. 8)

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...