help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/2019
Pagina:68746
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 64604
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020 (art. 9)

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...