help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 26/04/2019
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/05/2019
Edition:1
Page:50234
Avis du Conseil d'Etat 64944
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering: volledig uitgevoerd: 01/10/2019 (BVR 17/05/2019, BS 20/09/2019)

Période de vigueur du 01/10/2019 au ...
Remarques De Vlaamse Regering regelt de opheffing van elk van de bepalingen van DVO 03/03/2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders (art. 30)