help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1994 houdende de vaststelling van het bedrag voor de organisatie en de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten voor het schooljaar 1993-1994


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 09/02/1994
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/04/1994
Page:9260
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/09/1993

TT schooljaar 1993-1994