help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2019
Editie:1
Pagina:42012
Advies van de Raad van State 65546
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2019

Art. 13, 3°, 6° en 10°: 01/05/2020
Art. 8 en 11: 01/05/2020, wat betreft "de aanvragen van een tegemoetkoming ingesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, die ingediend worden voor 1 mei 2019" (art. 24)
Art. 14, 5° en 7°: 01/05/2020
Art. 18: 01/05/2020, wat betreft "de aanvragen van een tegemoetkoming die ingesteld worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders en die ingediend worden voor 1 mei 2019" (art. 27)

Overgangsbepalingen: art. 25 en 26


Periode van geldigheid van 01/05/2019 tot ...