help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2019
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2019
Pagina:39945
Advies van de Raad van State 64579 + 64852
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering: vastgesteld op 02/09/2019 (BVR 24/05/2019, BS 26/08/2019)

Periode van geldigheid van 02/09/2019 tot ...
Opmerkingen Art. 18: "De Vlaamse Regering bepaalt de overgangsmaatregelen voor de dienstverleners, die op de datum van inwerkingtreding van dit decreet al door het beleidsdomein Werk en Sociale economie gesubsidieerd, gefinancierd of ondersteund worden in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, de Professionele Vorming en de Sociale Economie."