help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 maart 2019 betreffende het rijbewijs voor havenvoertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2019
Pagina:33531
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65137 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65137
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/04/2019 tot ...