help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 28. Januar 2019 zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 20. Juli 2017 zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Wallonischen Region zur Ermächtigung der wallonischen Erwerbskomitees, Rechtsgeschäfte in Immobilienangelegenheiten im Namen und für die Rechnung der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der von ihr abhängenden Körperschaften durchzuführen

Decreet van 28 januari 2019 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 20 juli 2017 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest, waarbij de Waalse aankoopcomités ertoe gemachtigd worden om handelingen met een onroerend karakter te stellen namens en voor rekening van de Duitstalige Gemeenschap en de entiteiten die onder de Duitstalige Gemeenschap ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/2019
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/2019
Pagina:17271
Advies van de Raad van State 62096
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/03/2019 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 20/07/2017